CATEGORIES

TIMONERS

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és timoners-1.jpg

Dirigida a alumnat nouvingut* de CS de Primària i 1r o 2n d’ESO, incorporat per primera vegada al sistema educatiu, a partir de cicle mitjà de primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català.

*No considerem alumnat nouvingut l’alumnat de nacionalitat espanyola.

CORSARIS

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és corsaris-1.jpg

Participació individual pensada per a primer cicle d’ESO.

TROPA DE CORSARIS

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és tropa-corsaris.jpg

Lectura col·lectiva amb grups formats per tres lectors o lectores cada un, de 3r i/o 4t d’ESO.