BASES DEL CONCURS

Les propostes que optin a aquests premis es regiran d’acord a les bases següents:

 1. Les narracions, els poemes i els contes il·lustrats / novel·les gràfiques hauran de ser originals i escrits en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’institut (català, castellà, anglès, francès…). Les narracions i els poemes hauran de ser individuals, mentre que els contes il·lustrats o novel·les gràfiques es poden presentar en parelles.

2. Cada participant o grup de participants podrà presentar una única producció per categoria, la qual ha de ser inèdita i no pot haver estat presentada en cap altre concurs.

3. La temàtica és lliure, però es valorarà positivament la inclusió de les emocions i el treball en valors dins de les obres.

4. S’estableixen un total de 7 categories:

 • 1r i 2n d’ESO de poesia.
 • 1r i 2n d’ESO de narrativa.
 • 3r i 4t d’ESO de poesia.
 • 3r i 4t d’ESO de narrativa.
 • Batxillerat i Cicles Formatius de narrativa.
 • Batxillerat i Cicles Formatius de poesia.
 • Categoria única de conte il·lustrat / novel·la gràfica. 

5. L’extensió de les produccions literàries serà de:

 • Entre 1 i 4 pàgines per a les categories de 1r i 2n d’ESO.
 • Entre 2 i 6 pàgines per les categories de 3r i 4t d’ESO.
 • Entre 4 i 10 pàgines per a les categories de Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Entre 1 i 8 pàgines per a la categoria de còmic, conte il·lustrat o novel·la gràfica.
 • Entre 1 i 2 pàgines per a la categoria de poesia.

6. Les produccions hauran d’estar escrites amb ordinador, amb les pàgines numerades i amb el format següent (per a totes les categories):

 • Títol: centrat, en maiúscula i subratllat.
 • Nom, cognoms i curs al marge superior dret del document.
 • Cos de lletra: Arial 12.
 • Interlineat 1,5.
 • Text justificat als textos narratius i dins dels globus de paraules dels còmics.
 • Text alineat al centre als poemes.
 • Lliurament de la producció en format PDF.

7. S’enviaran les produccions al següent correu electrònic: biblioteca@insantonipous.cat

8. El termini de presentació serà el 9 d’abril de 2021. 

9. El jurat estarà format per professorat de l’àmbit lingüístic i premiarà una obra per categoria. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases quedarà subjecta a criteri del jurat.

10. Està previst, i en qualsevol cas es confirmarà més endavant, que el lliurament de premis es dugui a terme el dijous dia 23 d’abril, de forma virtual. Més endavant concretarem l’hora exacta.

11. Per a cadascuna de les categories, els premis seran els següents:

 • Xec-regal a la llibreria – papereria Contijoch de Manlleu.
 • Un llibre.
 • Una rosa.