BASES DEL CONCURS

Les propostes que optin a aquests premis es regiran d’acord a les bases següents:

 1. Les narracions, els poemes i els contes il·lustrats / novel·les gràfiques hauran de ser originals i escrits en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’institut (català, castellà, anglès, francès…). Les narracions i els poemes hauran de ser individuals, mentre que els contes il·lustrats o novel·les gràfiques es poden presentar en parelles.
 2. Cada participant o grup de participants podrà presentar una única producció per categoria, la qual ha de ser inèdita i no pot haver estat presentada en cap altre concurs.
 3. La temàtica és lliure, però es valorarà positivament la inclusió de les emocions i el treball en valors dins de les obres.
 4. S’estableixen un total de 7 categories:
  1. 1r i 2n d’ESO de poesia.
  2. 1r i 2n d’ESO de narrativa.
  3. 3r i 4t d’ESO de poesia.
  4. 3r i 4t d’ESO de narrativa.
  5. Batxillerat i Cicles Formatius de narrativa.
  6. Batxillerat i Cicles Formatius de poesia.