PATRTICIPANTS

Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria per a les categories individuals i un grup de tres alumnes per a la Tropa de Corsaris. En cap cas s’acceptaran més alumnes, tot i que el centre participi amb un cicle sencer o sigui de més d’una línia per curs.

És recomanable que el centre seleccioni un altre alumne de reserva per a cada categoria, per si el titular escollit no es pogués presentar al Certamen (en la categoria de Tropa de Corsaris ha de ser un grup de tres alumnes). Aquesta informació és d’ordre intern i el/la reserva no rebrà obsequi, ni tindrà categoria de lector/a finalista per a l’organització.

En cap cas un alumne guanyador d’anteriors certàmens es pot presentar en la mateixa categoria. Sí que ho pot fer, però, en les altres categories que li pertoquin pel nivell acadèmic que cursi.